header stallingmedewerkers utd.

BOVAG akkoord met betere avondvergoedingGeplaatst: 08-10-2018 11:41

Toeslag op zaterdag is breekpunt in overleg

In het CAO-overleg tussen BOVAG en de bonden lijkt overeenstemming bereikt te zijn over een hogere toeslag voor de avonduren in de stallingen. Die mag van de BOVAG van 8 naar 35%, maar geldt dan nog steeds van 22:00 tot 6:00.
Tegelijk wil de BOVAG de verplichte, toeslagvrije zaterdag zoals die voor de stallingen geldt, voor de hele branche invoeren. Dat is voor de bonden - terecht - een onoverkomelijk punt.

De BOVAG is nu uit het CAO-overleg gestapt. De werkgevers willen monteurs in de auto- en tweewielerbranche kunnen verplichten om zaterdagdiensten te draaien zonder de nu geldende extra vergoeding. De BOVAG verwijst in haar onderbouwing van deze eis onder andere naar "ons" artikel 28.

Dat is raar en opmerkelijk. Artikel 28 stamt uit het stenen tijdperk en dat blijkt niet alleen uit het feit dat de belachelijke lage vergoeding voor avonddiensten erin staat, maar ook de toeslagvrije zaterdag - een uitzondering op vrijwel alle andere CAO-afspraken in Nederland.

Deze weeffout moet er natuurlijk ook uit en we denken daarom dat het niet meer dan terecht is dat de bonden hun poot stijf houden. Sterker nog: voor de zaterdag moet er ook in de stallingen gewoon een toeslag op het loon komen.

De belachelijk slechte arbeidsvoorwaarden die in artikel 28 staan, kunnen en mogen natuurlijk nooit als voorbeeld worden genomen om een 6-daagse werkweek in te voeren voor de hele mobiliteitsbranche en de zaterdagtoeslag af te schaffen.

Het is voor de BOVAG inussen vrij eenvoudig om die concessie van 8 naar 35% te doen, omdat de werkgeversorganisatie weinig leden meer heeft onder de stallingexploitanten. De trend is dat stationsstallingen overgenomen worden door reïntegratieburo's. Deze iets hogere toeslag raakt de achterban van de BOVAG dus nauwelijks.
Maar in ruil vraagt de BOVAG nu aan alle monteurs in de garages om af te zien van de toeslag voor de zaterdag.

Er staat 17 oktober een overleg gepland, en de BOVAG weigert aan te schuiven zolang de bonden niet akkoord zijn met de verplichte zaterdag.

Als wij een stikker op het onderhandelingsgedrag van de BOVAG moeten plakken, dan zou daar "behoorlijk brutaal" op staan. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de bonden daar niet mee akkoord gaan.

Gezien de grote actiebereidheid die is getoond op de metaalcongressen van de FNV, heeft het er op dit moment alle schijn van dat deze houding van de BOVAG nu minder plezierige gevolgen voor haar achterban gaat krijgen.
Behalve aan vakbondsacties kun je dan ook denken aan een verdere uitstroom van monteurs naar andere beroepen terwijl er nu al een schreeuwend te kort is aan bekwame monteurs in zowel de fietsen- als autobranche.

Leerzame bijeenkomsten in UtrechtGeplaatst: 20-03-2018 08:47

De gesprekken in Utrecht hebben ertoe geleid dat de FNV-afdeling Utrecht nu weet van de problemen waar stallingmedewerkers daar mee te maken hebben. De drie meest genoemde onderwerpen zijn:

- Verschillende arbeidsvoorwaarden voor mensen met dezelfde functie. Mensen met een 0-urencontract doen hetzelfde werk als andere medewerkers die een tijdelijk contract hebben.
- Werkroosters worden eenzijdig en op korte termijn gewijzigd.
- Personeel wordt tijdelijk aangenomen en hoort erg laat of er een verlenging komt of dat ze vervangen worden door de volgende werkloze. Behalve dat dit tot draaideur-politiek leidt, leidt het ook tot grote onzekerheid.

De aanwezigheid van een raadslid van de SP heeft deze problemen ook onder de aandacht van de politiek gebracht.

Er wordt later deze maand besloten hoe we deze problemen verder kunnen aanpakken. De inzet door stallingmedewerkers, onze leden in de stallingen en de ondernemingsraad is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Als je nog vragen hebt of je kon er maandag niet bij zijn, dan zijn je aanspreekpunten Naima el Moussati (uitkeringsgerechtigden/SW/participatie) en Hafid Chaabi van de sector metaal (CAO, arbeidsrecht).

19 maart 2 bijeenkomsten in Utrecht!Geplaatst: 24-02-2018 10:41

Na de bijeenkomsten voor stallingmedewerkers in Rotterdam worden er nu ook twee in Utrecht georganiseerd en wel volgende week

maandag 19 maart om 10:00 en 19:00 FNV-kantoor Varrolaan 100 in Utrecht

We gaan het hebben over onder andere:

- de werkroosters (en eenzijdige wijzigingen daarvan op korte termijn)
- de CAO-onderhandelingen en art. 28 over vergoedingen voor nacht- en weekenddiensten
- de wettelijke eisen bij reïntegratietrajecten,
- regelgeving rond tijdelijke contracten,
- de legale status van 0-urencontracten,
- de status en invloed van de OR bij stallingen
- de ontwikkelingen rond de aanbestedingen voor stationsstallingen door de NS
- wat jullie verder nog willen weten of delen

Deze bijeenkomst in Utrecht is de laatste kans om de stalling-stem te laten horen voordat de bonden aanschuiven aan de onderhandelingstafel voor de nieuwe CAO!